Пистолети за горещ въздух

Пистолети за горещ въздух
Пистолет за горещ въздух HAG3LCD
Серия: Professional HD

Мощност

2000 W

Количество въздух

250-500 l / min.

Температура

60˚ / 60-650˚С
Пистолет за горещ въздух HAG3
Серия: Professional

Мощност

2000 W

Количество въздух

250-500 l / min.

Температура

50-450˚ / 50-600˚С.
Пистолет за горещ въздух HAG1

Мощност

1800 W

Количество въздух

240/450 l / min.

Температура

300˚/550˚
ФИЛТРИ
Продуктов филтър
Серия